Shtëpia e Abatit, banesa karakteristike shkodrane ku lindi alfabeti shqip