Shkrim i vitit 1877: Korsikanët mund të kenë origjinë nga shqiptarët mercenarë, shpatarë e plaçkitës!?

Në librin e Charles de Susinit, “La Corse et les Corses, Opinions et Documents”, botuar në Paris në vitin 1906, në faqen 353 është një shkrim i shkurtër me titullin “Corses et Albanais”, i cili krahason korsikanët dhe shqiptarët. Ky shkrim është bërë në 1877, nga doktori rumun Miculu Georgiade Obedenaru, i cili hipotetizon se një pjesë e korsikanëve mund të jenë pikërisht me origjinë shqiptare. Në vazhdim mund ta lexoni shkrimin e rumunit.

“Në Korsikë kanë emigruar pellazgët trakë apo pellazgët shqiptarë?

Duke marrë parasysh karakteristikat e racave të Korsikës, pranojmë se nuk janë pellazgët trakë, industrialistë, artizanë, tregtarë, por pellazgët shqiptarë, ushtarë, mercenarë, shpatarë e plaçkitës, që erdhën të jetonin në Kyrnosin e lashtë.

Në fakt, ne e dimë mjaft mirë se disa korsikanë janë të guximshëm, luftëtarë të patrembur, por edhe mizorë dhe hakmarrës.. Shumë prej tyre janë të prirur në grabitje.

Në qytete profesioni i xhandarit, policit dhe rojës së burgjeve i përshtatet veçanërisht kësaj kategorie korsikane.

Nga ana tjetër, ne shohim shqiptarët të pushtuar nga dashuria për luftë dhe dominim, dhe ku mbështetja e fisit është parësore; ata janë të gjithë kushërinj.

Prandaj, ne besojmë se, duke pasur parasysh ngjashmërinë e tipareve funksionale dhe aftësive intelektuale mes shqiptarëve dhe disa kategorive të korsikanëve, do të gjejmë me siguri analogjinë më të madhe mes karakteristikave morfologjike dhe anatomike të të dyja popullsive, kur të kemi në dorë një numër të mjaftueshëm vëzhgimesh antropologjike të realizuara me mprehtësi.

Ndoshta, me kalimin e kohës, do të vëzhgojmë tek disa korsikanë, karakteristika të tjera të ngjashme me shqiptarët.” /Darsiani/