Shën Nënë Tereza na dhuron këtë testament: ta duam Zotin me gjithë vetveten në të varfërit

Mundohem ta dua Zotin me gjithë vetveten. Jam thellësisht e bindur se e keqja më e madhe dhe vuajtja më e thellë burojnë nga braktisja e njeriut, që nuk duhet, që përbuzet. Ushqimi shpirtëror që më mban në këmbë, është Mesha Shenjte.