Raporti i Organizatës Botërore të Ushqimit për gjendjen ekonomiko-sociale t të shqiptarëve

  1. Ndihma ekonomike është sa 10% e kuotës ushqimore jetike e të varfërve ekstrem në Somali
  2. Paga minimale zyrtare në Shqipëri është 48% më e ulët se vlera që nevojitet për të garantuar minimunin jetik.
  3. Pensionet miniamle në Shqipëri, kanë vlerë sa për 7 ditë jetesë minimale ushqimore, pa shërbime të tjera të domosdoshme jetike
  4. Pagat e ulëta në administratë, janë 21% më të ulëta, se se vlera që nevojitet për të garantuar minimunin jetik.
  5. Afro 65% e shqiptarëve, sigurojnë vetëm 40% të ushqimit të domosdoshëm jetik ditor.
  6. Afro 15 % e shqiptarëve jetojnë me lypje dhe sigurojnë vetëm 30% të ushqimit të domosdoshëm mbijetik ditor.
  7. Afro 10% e familjeve shqiptare, sigurojnë 70% të ushqimit minimal jetik ditor, duke përdorur fëmijët 1-16 vjeç, për lypje e punësim
  8. Afro 75% e shqiptarëve konsumojnë ushqime, të cilat kanë vetëm 25% të kalorive të domosdoshme ushqimore.
  9. Shpenzimet mujore për shërbim mjekësor shtetëror, për pensionistët pacientë kronik, është i barabartë me 4 pensione minimale.
  10. Transporti publik urban me biletë mujore (abone) është i barabartë me 8% të pagës miniamle, me 15% të pensionit minimal dhe me 80% të ndihmës ekonomike mujore.

Pamfleti