Qeveria shtërngon lakun në fytin e qytetarëve, në vjeshtë kalon në Kuvend ligji i tatimit mbi pronën

Projektligji i ri për tatimin mbi pronën do të jetë gati për miratim në Kuvend këtë vjeshtë dhe menjëherë Këshilli i Ministrave do të miratojë metodologjinë e vlerësimit mbi të cilën do të vilet tatimi mbi pronën, sipas burimeve zyrtare nga Ministria e Financave.

Ministria e Financave ka tashmë gati të dhënat për pronat, pasi adresari i ri që do të konfiguronte gjendjen më të fundit mbi pronat ka përfunduar.

Për të mundësuar zbatimin praktik të tatimit të ri mbi pronën, Kryeministri ka caktuar një grup pune të nivelit të lartë që përfshin të gjitha palët e interesuara për të përgatitur një plan veprimi dhe metodologjinë për vlerësimin e tatimit të pronës.

Në vijim të Grupit të Punës, u hartua Memorandumi i Mirëkuptimit (MM) ndërmjet MF dhe OSHEE (Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike) për ndarjen e bazës së të dhënave kombëtare të pronave të Operatorit.

Përveç kësaj, Ministria e Financave hartoi katër memorandume me bashkitë e Tiranës, Durrësit, Korçës dhe Fierit për të mundësuar integrimin e faturave të tatimit të pronës me faturat e energjisë elektrike dhe të ujit dhe për të mbledhur tatimin në bazë të zonës, vendndodhjes së pronës.

Sipas projektit të parashikuar, pronat e patundshme të qytetarëve do të regjistrohen të gjitha në një sistem online, së bashku me çmimet e zonave përkatëse, në mënyrë që të përllogariten taksat që duhet të paguajë secili për banesën, dyqanin apo truallin që ka në pronësi, të cilat në katër qytete të mëdha do të vilen nga fatura e dritave. Kadastra Fiskale synon të vendosë rregull në këtë sektor, që konsiderohet më informali edhe për sa u përket të ardhurave në buxhet.

Burime nga Ministria e Financave bëjnë të ditur se krijimi i kadastrës fiskale është fokusi i paketës fiskale të vitit të ardhshëm.Prona/ Tatimi mbi të patundshmet do të nisë brenda këtij viti Projektligji i ri për tatimin mbi pronën do të jetë gati për miratim në Kuvend këtë vjeshtë dhe menjëherë Këshilli i Ministrave do të miratojë metodologjinë e vlerësimit mbi të cilën do të vilet tatimi mbi pronën, sipas burimeve zyrtare nga Ministria e Financave. Ministria e Financave ka tashmë gati të dhënat për pronat, pasi adresari i ri që do të konfiguronte gjendjen më të fundit mbi pronat ka përfunduar. Për të mundësuar zbatimin praktik të tatimit të ri mbi pronën, Kryeministri ka caktuar një grup pune të nivelit të lartë që përfshin të gjitha palët e interesuara për të përgatitur një plan veprimi dhe metodologjinë për vlerësimin e tatimit të pronës. Në vijim të Grupit të Punës, u hartua Memorandumi i Mirëkuptimit (MM) ndërmjet MF dhe OSHEE (Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike) për ndarjen e bazës së të dhënave kombëtare të pronave të Operatorit. Përveç kësaj, Ministria e Financave hartoi katër memorandume me bashkitë e Tiranës, Durrësit, Korçës dhe Fierit për të mundësuar integrimin e faturave të tatimit të pronës me faturat e energjisë elektrike dhe të ujit dhe për të mbledhur tatimin në bazë të zonës, vendndodhjes së pronës. Sipas projektit të parashikuar, pronat e patundshme të qytetarëve do të regjistrohen të gjitha në një sistem online, së bashku me çmimet e zonave përkatëse, në mënyrë që të përllogariten taksat që duhet të paguajë secili për banesën, dyqanin apo truallin që ka në pronësi, të cilat në katër qytete të mëdha do të vilen nga fatura e dritave. Kadastra Fiskale synon të vendosë rregull në këtë sektor, që konsiderohet më informali edhe për sa u përket të ardhurave në buxhet. Burime nga Ministria e Financave bëjnë të ditur se krijimi i kadastrës fiskale është fokusi i paketës fiskale të vitit të ardhshëm.