Lutje e lashtë: T’ lutunt Zêmres t’kullueshme t’Zojës s’Bekueme

Lutje marrë nga T’Vertetat e Pasosme SHÈITIT SH’ALFONS M.DE LIGUORI D’or’ e ree bâa prei P.Gennaro Bucceroni-t t’Sh. J SHKODER Shtypshkroja e Zojës t’Paperlyeme 1913

R. SH. – Vatikan

O Zemra e kullueshme e Zojës s’Bekueme,

Nanës t’Zotit e Nanës s’onë, Zêmer e dashtnueshme,

e  qi  knaqë Sheiten Trinii, e qi viin t’tanë nderimin

e mallin e Ejve e t’nierzve marë, Zêmer mâ e pergia-

shme Zêmres t’Jezu Krishtit t’ cillës i kee giaa kryekput,

Zêmer mush me mirsii e aq fort e dhimshme per mierime

t’ona, denjou, aman! M’e shkrîi akullin e zemrave t’ona,

e  bân  qi t’kthehen gjith unjii mas Zêmers t’Shelbuesit

t’dashtun. Shtîne per palc ner kto zemra t’ona t’ngrîita

dashtiin e virtyteve t’ua e ndezi me at ziarm sheit qi

n’tyy flakron pa prâa.

Ndryje mrenda tejet, o Zemra e Zojës, Kishen Shêite

e bânu e ambla streha e Sajë e kulla e qindrueshme

per baall t’mësyemeve t’anmiqve. Na u ban ti udhë

me shkue te Krishti e udhë kah të na rrjedhin ne

hiret e nevojshme per m’u shelbue.

T’jesh  Ti  ndima e jonë nder salvime e pshtimi jone

ner rreziqe e sidomos ner luftat’mrame t’jetës s’onë

e n’fiill t’mordes, kuer marë fundi i ferrit terbue ka

m’u çue peesh kundra nesh per me na grabitë shpirtin,

n’at kohë t’mëneershme, n’at çast t’rreptë kû asht

viekë jeta e pasome per nee.

Ah po, at herë, o Virgjina e dhimshme, na bân m’e e ndii

amelcimin e Zêmres s’ate t’permielme si Nanë qi t’kena,

e na bân me njoftë sa fort t’ecë fiala te Zêmra e t’Lumit

Jezu Krisht  tui  na  çilë n’at  krue t’gjallë t’mëshiires

nji strehë pshtimit qi mund t’mriim m’e bekue t’Lumin

me tyy bashkë n’Parriz per gjithmonë e jetës. Ashtu kioftë.

(Aty Yne, tri Falem Mari e Kjoft Lumni Atit)

Zemra e amel e Zojës Mrii, kiosh ti shelbimi i em.