Instituti i Monumenteve të Kulturës miraton projektin për “Restaurimin e Urës së Tamarës”, Kelmend

Instituti i Monumenteve të Kulturës njoftoi se Këshilli Kombëtar i Restaurimeve ka miratuar projektin për: “Restaurimin e Urës së Tamarës”, Kelmend.

Projekti i hartuar nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulture Shkodër parashikon ndërhyrje konsoliduese – restauruese në urë.

Instituti i Monumenteve të Kulturës mirëpret çdo bashkëpunim dhe mbështetje e cila kontribuon në ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore.

Vermoshi gjendet në një distancë prej 95 km nga qyteti I Shkodrës. E gjithë kjo zonë quhet krahina e Kelmendit. Mbasi udhëtohet në një rrugë spektakolare malore nga Shkodra për në Vermosh, duke kaluar objekte të tilla si qafën e Rrapshit dhe urën e Tamarës mbi lumin e Cemit, udhëtari mbërrin në fshat, i cili është ngritur mbi një fushë malore të krijuar nga lumi i Vermoshit, apo siç quhet ndryshe lumi i Limit.

Kjo luginë me origjinë akullnajore është vendosur në lartësinë 1.100 metra mbi nivelin e detit. Në të dy anët e luginës ngrihen shpate malesh me pjerrësi të konsiderueshme dhe të veshura me pyje dhe kullota. Bimësia drunore përbëhet kryesisht nga ahu dhe halorët. Vermoshi shquhet për panoramën e tij si dhe për reshjet e dëborës që zgjasin afro 100 ditë në vit. /b.d