Emri i një lumi – Fjala “Ombla” nënkupton ujë të ëmbël nga gjuha shqipe

Në shekullin e 19-të, është raportuar edhe përdorimi i emrit Orion, me sa duket bazuar në Arionin e periudhës klasike. Fjala “Ombla” nënkupton ujë të ëmbël nga gjuha shqipe.

In the 19th century, the use of name Orion was also reported, apparently based on the Arion of the classical period. The word “Ombla” means sweet water from Albanian language Mirjana Cukrov; Roman Ozimec “Prirodoslovne značajke rijeke Omble” [Natural properties of the Ombla River] (PDF) (in Croatian). City of Dubrovnik. Since the 16th century, the river was called Ombla or Umbla, or a variety of similar names which all translate as “River”—Rika, Rieka, Ričina, and Rijeka.

Në antikitetin klasik, Ombla ishte pjesë e lumit Arion,që ngrihet dhe fundoset në rajonin e tanishëm të Hercegovinës para se të rishfaqet në bregdet.

In classical antiquity, the Ombla was a part of the river Arion, rising and sinking in present-day region of Herzegovina before resurfacing at the coast. Arthur Evans (2007). Through Bosnia and the Herzegovina. Cosimo, Inc. pp. 375–378.

Ky është emri më i hershëm i njohur i lumit, i raportuar në Periplus të Pseudo-Scylax. Etimologjia më e mundshme e emrit të lumit është se ajo rrjedh nga Vimbula Latine, duke u emëruar sipas vreshtave, ose Humbla, pasi që lumi ishte dikur në Zachlumia.

Që nga shekulli i 16-të, lumi quhej Ombla ose Umbla, ose një shumëllojshmëri emrash të ngjashme të cilat të gjitha përkthehen si “Lumi” -Rika, Rieka, Riçina dhe Rijeka. Në shekullin e 19-të, është raportuar edhe përdorimi i emrit Orion, me sa duket bazuar në Arionin e periudhës klasike. Fjala “Ombla” nënkupton ujë të ëmbël nga gjuha shqipe. Në shpellën Vilina më shumë se 120 metra mbi burimet janë gjetur qeramikë nga shek 3 dhe 4 p.e.s për të cilën ekspertët e Muzeut Arkeologjik të Dubrovnikut besojnë se i përkisnin ilirëve. Anijet janë gjetur motive bufi që lidhet me perëndeshën Athinë.

Dubrovački vjesnik, U Vilinoj špilj vrijedno Ilirsko nalazište Ombla rises at the foot of Golubov Kamen massif, additional springs formed uphill after heavy rains

The Ombla at Komolac, Croatia River Ombla – the shortest river in the world – Yacht charter from marina Dubrovnik, Croatia

Image is loading CROATIA-Ombla-Gravosa-amp-Dubrovnik-sketch-map-c1885

Shqipe Hoxha