Emer femre etruske Tanaquil!

Ndër ishujt Hydra, Specia, Poros dhe Salamisa banohen vetëm nga shqiptarë dhe në këto vende përpara kryengritjes greke, asnjë grua nuk dinte greqisht. Kjo shpjegon se pёrse luftrat ndër dete u kryen vetёm nga shqiptarët, dhe arsyen qё sot gjuha e folur në flotën greke është vetëm shqipja… . (J. G. Hahn. Studime Shqiptare. Kap, IV).

Në ditët e Ancus Marcius erdhi në Romë nga Tarquinii, një qytet Etruria, një etrusk i pasur dhe gruaja e tij. Babai i këtij të huaji ishte një ,,grek, një qytetar i Korintit, i cili u largua nga vendi i tij i lindjes sepse ishte shtypur nga një tiran, dhe gjeti një shtëpi në Tarquinii.

In the days of Ancus Marcius there came to Rome from Tarquinii, a city of Etruria, a wealthy Etruscan and his wife. The father of this stranger was a Greek, a citizen of Corinth, who left his native land because it was oppressed by a tyrant, and found a home at Tarquinii

The Project Gutenberg EBook of The Historians’ History of the World in Twenty-Five Volumes, Volume 5, by Various Tanaquil (Etruscan Thanchvil) ishte mbretëresha e Romës në martesë me Tarquinius Priscus, mbretit të pestë të Romës.

Ngritur si bijë fisnike të një familje të fuqishme etruske në Italinë Veriore, Tanaquil priti gjëra të mëdha për të ardhmen e saj.

Këto vendime politike të mbretëreshës romake ishin aq të suksesshme saqë besohej se ajo ishte një profeteshë Emra femror etruskë që ne njohim: Thana / Thania, Ramtha / Ranthia, Hastia / Fastia, Aula / Aulia, Vela / Velia, Setha, Arnthi, Larthi.)

Etruscan female names that we know about: Thana/Thania, Ramtha/Ranthia, Hastia/Fastia, Aula/Aulia, Vela/Velia, Setha, Arnthi, Larthi.)

Eshtë e mundur që shumë gra etruskase të quhen Thanchvil. Në fakt, Boston zotëron një sarkofag (datuar 350-300 BC) për Thanchvil Tarnai dhe të shoqin Larth Tetnies.

so it’s possible that many Etruscan women were named Thanchvil. In fact, in Boston owns a sarcophagus (dated 350–300 B.C.) for Thanchvil Tarnai and her husband Larth Tetnies.

A rendering of Tanaquil, wife of Tarquinius Priscus, fifth king of Rome.

Rendering of Tanaquil from Giovanni Boccaccio’s ‘Famous Women’

The tomb of Larth Tetnies and his wife Thanchvil Tarnai found at Ponte Rotto necropoli Vulci dates back to 4 th century bc

Costume of an Etruscan Woman of the Upper Class

Shqipe Hoxha