Dardanianët: një formë e vetë-përcaktimit etrusk

Nga Aleksander Hasanas

Në një studim mbi origjinen e Etruskeve gjej të shkruhet:
ETRUSCAN ORIGINS
Konfirmimi i konkluzionit tonë që etruskët e konsiderojnë sagën e Eneas si pjesë të trashëgimisë së tyre kulturore sigurohet nga një grup prej tetë shenjash identike etrusk në tre gurë kufijsh nga Smindja në territorin e Carthago-s. Këto gurë kufijsh të gdhendur u krijuan nga ndjekësit e konsullit demokrat Gn. Papirius Car- osse nga qyteti etrusak i Chiusi i cili u largua nga vendlindja e tyre në Afrikë në vitin 82 pas Krishtit, pasi u bashkua me Marion në luftën civile midis kësaj të fundit dhe Sullit me të vërtetë fitimtare.

Mbishkrimet funksionojnë në drejtim të kundërt dhe lexojnë
1. M (arce) Vnata “Marcus Unata Zutas
2. Zvtas tvl (ar) (dedikuar) kufijtë (e 3. Dardanivm territorin) e Dardanëve
4. Tins për Dionysos,
“Në këtë tekst, atëherë, kolonët ‘etrikë’ në fjalë e thërrasin veten Dardanë (Dardanivm) pas Dardanos , paraardhësi mitik i Eneas.

Drdny = Dardan
Etnologjia e fundit është regjistruar fillimisht si anindikacion i aleatëve të Hitejve nga Troadi në memorialin egjiptian të betejës në Kadesh (1274 pes).
Për më tepër, Dardanians është sinonim me Trojans në ‘Iliada’ e Homerit dhe më shumë në specifikime të përdorura këtu për pasuesit e Eneas.
Atdheu i fundit i paraardhësit të tyre mitologjik ‘Dardanos’ raportohet nga burimet letrare që do të vendosej në Arkadia në Peloponnezin grek – i cili përputhet me supozimin tonë se banorët e Troad ishin bashkatdhetarë të grupeve të popullsisë Iliro-Thraco-Phrygian ose Pelasgian të (Greqia e Mesme Helladic).
Pa marrë parasysh shkallën e kësaj zbritjeje të fundit, mund të zvogëlohet dyshimi se vendndodhja e Vergiliusit në Itali të fundit të Dardanos në Itali rezulton nga një ndërhyrje sekondare e pengesës së Eneas si një kthim në paraardhësit e tij.