Andautonia/ Dautonia qyteti i lashtë para romak… Pannonët, Ilire !

Julius Pokorny konsideron se emri Panoni rrjedh nga gjuha ilire, nga “Pen” e cila përdoret në fjalët , “këneta”, “mocale”, “lagësht”.

Banorët e parë të kësaj zone, të njohur në histori ishin Panonet, një grup i fiseve të afërt me ilirët.

Qyteti romak i Andautonisë (Andautonia, shek. 1-4), dikur qëndronte në vendin e fshatit të sotëm Ščitarjevo afër Velika Goricës.

Mbetjet e qytetit dëshmojnë për traditën gati dy mijë vjeçare të jetës urbane në zonën më të gjerë të Zagrebit. Gërmimet e Andautonisë kanë vazhduar që nga viti 1981.

Andautonia /Dautonia, parku Arkeologjik në Scitarjevo në afërsi të Zagrebit. Qyteti i Andautonisë ishte qendra administrative, kulturore dhe fetare e rajonit të Zagrebit në periudhën romake.

Andautonia / Dautonia.archaeological park at the village Scitarjevo near Zagreb. The city of Andautonia was the administrative, cultural, and religious center of the broader Zagreb region in the Roman period.

Nemesi relief me një mbishkrim nga Šćitarjeva (CIL III 4008),

Archaeological Museum and Andautonia Archaeological Park: Sarcofago con leopardos

Shqipe Hoxha