Tag Archives: 78. Nga 1 janari 2017 deri më 7 janar 2018 paraqitën Letrat Kredenciale 31 ambasadorë të rinj