Plisi ose qeleshja, faktet dhe dëshmitë e lashtësisë së këtij elementi të rëndësishëm të etnografisë shqiptare

Historia jonë shkon shumë thellë në kohë, në lashtësinë e saj. Jemi dëshmitarë të një simboli që fatbardhësisht është ruajtur … Continue reading Plisi ose qeleshja, faktet dhe dëshmitë e lashtësisë së këtij elementi të rëndësishëm të etnografisë shqiptare